Oslo katedralskole – leksehjelp

 

Leksehjelp foregår på mandager og torsdager kl. 16.00-18.00 i skolens kantine.

 

Det gis tilbud om leksehjelp i alle realfagene (matematikk 1T,2P, S1/2, R1/2, kjemi, fysikk og biologi)